Administriranje ugovora izvođača radova

Administriranje ugovora izvođača radova

25.12.2015.

GI pruža konzultantsku usluga administriranja ugovora Izvođaču radova (izvođenje radova prema FIDIC – Žuta Knjiga, za projekt dogradnje postojećeg pogona za proizvodnju pitke vode sustavom dvostupanjske filtracije u Osijeku).

Tvrtka Vodotehnika d.d (Koturaška 49, 10 000 Zagreb) prepoznala je potrebu te je sa tvrtkom GI Grupa d.o.o. ugovorila konzultantsku uslugu administriranja ugovora o izvođenju radova prema FIDIC ugovornom obrascu za postrojenja i projektiranje i građenje, za elektrotehničke i strojarske, građevinske i inženjerske radove po projektima Izvođača (FIDIC – „Žuta knjiga“) te uslugu izrade Zahtjeva Izvođača, za projekt dogradnje postojećeg pogona za proizvodnju pitke vode sustavom dvostupanjske filtracije u Osijeku.

Ugovor o izvođenju radova dogradnje postojećeg pogona za proizvodnju pitke vode sustavom dvostupanjske filtracije potpisan je između ugovornih strana, Izvođača, kojeg čini konzorcij sastavljen od tvrtki – Vodotehnika d.d. Zagreb (vodeći partner), Gradnja d.o.o. Osijek i Projektni biro d.o.o. Split te Naručitelja, tvrtke Vodovod Osijek d.o.o., Osijek.

Radovi obuhvaćeni ugovorom o izvođenju uključuju projektiranje, nabavu, izgradnju, dovršenje, pokusni rad i puštanje u rad pogona za proizvodnju pitke vode uključivo sustav dvostupanjske filtracije kapaciteta 600 l/s. Proširenje pogona za pripremu pitke vode uključuje i pomoćne objekte, kao što su operativni objekti, uređenje okoliša na lokaciji postrojenja, opskrbu i distribuciju svih komunalnih usluga, spoj na interne ceste, crpne stanice, ispusne stanice, uređaje i ostale objekte.

 

Naručitelj konzultantske usluge: Vodotehnika d.d

Trajanje projekta: 2015.- 2017.

Vrijednost radova: 49.634.793,00 kn

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP